echo pro

grönt e skönt  
som ett djur     det finns inget o va rädd för     jag tror att du förstår