echo pro

grönt e skönt  
segiskallen     jag tror att du förstår     en lång promenad