echo pro

grönt e skönt  
som om inget annat fanns     segiskallen     somna fan, skiter jag i