minimoog voyager

underbar  
somna fan, skiter jag i     gula fenor     när man tänker så    
 
8