1080

tråkig synt som jag bytte bort mot en phaser  
för att du e blå     farlighetens gräns     den stora planen