dx11

den här har varit med länge  
den enda som bryr sig     jag försvinner när jag vill     för att du e blå