dx11

den här har varit med länge  
nästa gång     alla kommer hem till oss till jul     farlighetens gräns