s550

har ett par disketter till denna  
varje dag     visste att det skulle gå såhär     nåt dumt som hänt    
 
21