s550

har ett par disketter till denna  
ingen vanlig dag     vaknar klockan 7 på morgonen     sommaren hittills    
 
21