somna fan, skiter jag i     segiskallen     håll andan under vattnet    
 
17