över skarven     den enda som bryr sig     nästa gång    
 
6