som om inget annat fanns     över skarven     vi fladdrar förbi    
 
25