för att du e blå     kolla som rummet skakar     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
23