den enda som bryr sig     såklart     innan nån har fattat vad som hänt    
 
23