2.51 am     jag försvinner när jag vill     sommaren hittills    
 
24