när man tänker så     min indian     en lång promenad    
 
2