som ett djur     det finns inget o va rädd för     segiskallen