somna fan, skiter jag i     längst inuti     sommar sommar sommar sommar    
 
2