2.51 am     jag tror att du förstår     min indian    
 
2