altf4ambulansen     om inte pengarna tar slut     som ett djur