min indian     när man tänker så     några saker som jag glömde    
 
27