2.51 am     när man tänker så     första gången med bandspelaren    
 
27