en helt annan planet     längst inuti     handdukar åt alla    
 
27