vi föräldrar
som guld     vi fladdrar förbi     sommaren hittills    
 
9