utsikt över torget
nästa gång     rödljus     när man tänker så    
 
8