på piren
ett ställe där man bor     kolla som rummet skakar     somna fan, skiter jag i    
 
19