fozzy
längst inuti     min indian     ingenstans o gå    
 
30  
 
 
   jag hittar här men å
   andra sidan bor jag här