det sa bara klick
som guld     för att du e blå     fortfarande fast i äventyret    
 
20