vakthunden
den enda som bryr sig     som om inget annat fanns     testbild    
 
7