när man tänker så     signaturmelodi     somna fan, skiter jag i    
 
1