bara så du landar igen     det du vill ha     öl i solen    
 
18