här brukar jag sitta
rödljus     ett ställe där man bor     första gången med bandspelaren    
 
27