jag tackar mig själv     ångmaskinen hittar allt     jag tror att du förstår    
 
16