ångmaskinen hittar allt
som ett djur     obehagligt vaken     jag e trött    
 
18