mf107

konstig apparat  
obehagligt vaken     sommar sommar sommar sommar     plötsligt står tiden still    
 
22