favorit
den här stan     farlighetens gräns     när man tänker så    
 
27