här sitter man
för att du e blå     gula fenor     allt vi behöver    
 
13