det fanns ett vattenfall på hotellet
som om inget annat fanns     tandkräm     stjärnor