julstämning
för att du e blå     som ett djur     gula fenor    
 
26