sostenuto
för att du e blå     trodde nästan du var jag     några saker som jag glömde    
 
26