fest
gula fenor     små saker av plast     ett ställe där man bor    
 
26