1080

tråkig synt som jag bytte bort mot en phaser  
min söta lilla sak     farlighetens gräns     e22