fuck you
somna fan, skiter jag i     när man tänker så     första gången med bandspelaren