akrobatik
främmande färg som du     innan nån har fattat vad som hänt     e22    
 
7