jag o johanna
rödljus     vaknar klockan 7 på morgonen     längst inuti