på drift
som guld     trodde nästan du var jag     som ett djur    
 
3