grattis
ingen vanlig dag     inte så farligt i världen ändå     varje dag    
 
27