ransvik efter ett dyk med jens
asfalt     altf4ambulansen     en lång promenad