s550

har ett par disketter till denna  
bara så du landar igen     nästa gång     mina sista pengar    
 
21