s550

har ett par disketter till denna  
den enda som bryr sig     för att du e blå     öl i solen    
 
21