fft fft fft fft fft fft fft
sommar sommar sommar sommar     trodde nästan du var jag     e det inte båtar man bränner?