fula fiskar
några saker som jag glömde     jag försvinner när jag vill     vår natur