spotnicks
plötsligt står tiden still     bara så du landar igen     innan nån har fattat vad som hänt