gräv där du sitter
en lång promenad     innan nån har fattat vad som hänt     som om inget annat fanns