som ett djur
igelkottar e också människor     under vattnet     andra sidan jorden