mattis i tält. jens i bil
en lång promenad     mina sista pengar     semester