hmmmmmm
det finns inget o va rädd för     över skarven     en dag till    
 
18