ouch!
innan nån har fattat vad som hänt     allt som finns     jag gillar dig    
 
18